Strona główna

>>> PROGRAM FESTYNU <<<

Nowy plac na Stadionie Sportowym w Daleszewie czeka na Festyn

FILM 1        FILM 2

14-07-2017 L.Ł.


Dnia 01.07.2017 roku od godz. 12.00 odbędzie się w Żórawiu na placu „Pod Wiatą” V Amatorski turniej siatkówki plażowej. W związku z czym pragnę zaprosić wszystkich sołtysów oraz mieszkańców sołectw o wzięcie udziału w turnieju. Wszystkich zainteresowanych udziałem proszę o zgłaszanie swoich drużyn do mnie do dnia 24.06.2017 oraz w miarę możliwości o wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicach. Po turnieju odbędzie się zabawa taneczna pod chmurką 🙂 Drużyny biorące udział w turnieju są 4-ro osobowe, mieszane, damskie bądź męskie.

Przede wszystkim jest to Amatorski turniej dlatego proszę o drużyny amatorskie bo liczy się przecież dobra zabawa 🙂

Dla uczestników turnieju przewidziany jest poczęstunek

Serdecznie zapraszam !!!!!

Dorota Kulawiec

sołtys wsi Żórawie – Szczawno

07-06-2017 L.Ł.


link do video: poniżej.

> Przelot nad Radziszewem Daleszewem <<

31-05-2017 L.Ł.


 Nasze okolice: foto Tomasz Kowalczyk 

31-05-2017 L.Ł.


Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

26-05-2017 L.Ł.


24-05-2017 L.Ł.


ZAPRASZAMY

Świetlica wiejska „ZAGRODA” w Daleszewie
Zaprasza wszystkie dzieci zamieszkałe:
Daleszewo, Radziszewo i Łubnica
Od poniedziałku do piątku
W godzinach 15:00 – 19:00

Świetlica wiejska „ZAGRODA” w Daleszewie
Czynna od poniedziałku do piątku
W godzinach 14:00 – 20:00

W zakładce ZAGRODA znajduje się regulamin.

23-05-2017 L.Ł


Witamy na nowej stronie Daleszewa.

Trwa aktualizacja strony.