Akty prawne

Najważniejsze akty prawne:

Statut Sołectwa Daleszewo (tekst ujednolicony) [PLIK PDF]
Ustawa o Funduszu Sołeckim [PLIK PDF]