Nowe stawki za odpady komunalne

Uchwalono nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR LXI/435/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia27 października 2022r. 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w ust. 2.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, wynoszącą:
1) 33 zł za każdą z dwóch pierwszych osób zamieszkujących daną nieruchomość;
2) 28 zł za każdą osobę – w przypadku trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej Czytaj dalej „Nowe stawki za odpady komunalne”

Przystanek PKP w Radziszewie

Podpisano umowę na budowę nowego przystanku kolejowego w Radziszewie na linii między Szczecinem a Gryfinem – poinformowała w poniedziałek spółka PKP PLK. Mieszkańcy miejscowości mają dzięki temu uzyskać lepszy dostęp do kolei.

Nowy przystanek wybudowany zostanie w Radziszewie w okolicach ulicy Topolowej, na linii kolejowej między Gryfinem a Szczecinem. Dla pasażerów przewidziano perony o odpowiedniej wysokości, aby wsiadanie i wysiadanie z pociągów było łatwe – poinformował w poniedziałek Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak dodał, przystanek zostanie dostosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, a dla osób niewidomych i niedowidzących będą ścieżki naprowadzające i wypukła faktura na antypoślizgowej nawierzchni peronu. Ustawione zostaną także m.in. stojaki rowerowe.

Życzenia Noworoczne

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia pogodnych,
zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Sołtys Władysława Lach-Sitarska z Radą Sołecką Daleszewa.

Informacja UMiG Gryfino

INFORMACJA
DOTYCZĄCA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
 W związku z rozstrzygniętym przetargiem na Wykonywanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo – Szczecin Zdroje w okresie 2023-2027 r.
od 1 stycznia 2023 r.
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA NA LINIACH KOMUNIKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINO
JEST BEZPŁATNA
Bezpłatne przejazdy dotyczą linii:
  • nr 1 Radziszewo – Szczecin Zdroje, przez: Szczecin Podjuchy;
  • nr 2 Nowe Czarnowo (Dolna Odra) – Radziszewo, przez: Pniewo – Gryfino – Daleszewo,
  • nr 3 Gryfino – Gryfino, przez: Żabnica – Stare Brynki – Chlebowo – Gardno,
  • nr 4 Gryfino – Gryfino, przez: Gardno – Sobieradz – Chwarstnica,
  • nr 5 Gryfino – Sobiemyśl, przez: Chwarstnica – Borzym – Dołgie,
  • nr 6 Gryfino – Gryfino, przez: Krajnik – Nowe Czarnowo – Pniewo,
  • nr 7 Gryfino – Gryfino, przez: Wirówek – Bartkowo – Chwarstnica,
  • nr 8 Gryfino – Steklno, przez: Pniewo.

Nowy rozkład jazdy 2023

Nowy rozkład jazdy autobusów nr. 1 i 2 w 2023 roku.

Jak informuje portal gryfino.pl od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy dla linii autobusowych realizowanych przez Gminę Gryfino. Komunikacja w ich obrębie będzie bezpłatna.

Zachęcamy do zapoznania się z rozkładami jazdy poszczególnych linii, ich schematem oraz artykułem na temat zmian w zakresie transportu publicznego opublikowanym w informatorze gminnym „INFO Gryfino”:

Życzenia Bożonarodzeniowe

Niech te święta będą dla Was
radosną uroczystością.
Zapowiedzią szczególnie głębokiego,
miłosierdzia Bożego.
Niech Bóg, którego macie w sercu,
prowadzi Was przez cienie i blaski.
Spokojnych świąt w ciepłym, rodzinnym gronie życzy
Sołtys Daleszewa Władysława Lach Sitarska z
Radą Sołecką.

SPIS ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Cieplo

Spis źródeł ciepła.
Deklaracja do CEEB: musisz zgłosić, jak ogrzewasz swój dom!
Trzeba złożyć deklarację do CEEB z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa.
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Nowy obowiązek dotyczy także obiektów usługowych.
Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić?
Krótko mówiąc, wszystkie.
Dotyczy każdego sposobu zaopatrywania budynku w ciepło grzewcze, także z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. W formularzu są wymienione wszystkie możliwe źródła ciepła. Trzeba zaznaczyć, które są zainstalowane i eksploatowane oraz podać ich liczbę. W formularzu deklaracji jest również rubryka dotycząca sposobu wykorzystania – do ogrzewania budynku i/lub produkcji ciepłej wody użytkowej.
Należy zgłosić wszystkie źródło ciepła używane w danym domu.
Jak zgłosić źródło ciepła?

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
>> LINK DO DEKLARACJI ŹEÓDEŁ CIEPŁA w formacie PDF<<

Instrukcja składania deklaracji krok po kroku jak wypełnić.
>> LINK DO IDSTRUKCJI na CEEB.GOV.PL w formacie PDF<<

>> Strona CEEB.GOV.PL <<

Deklarację składa się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędzie miasta i gminy lub ze strony zone.gunb.gov.pl). Właściciel budynku wypełnioną deklarację składa do burmistrza.
Zgłoszenie źródła ciepła można zrobić na dwa sposoby:
Elektronicznie – czyli przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);
Na papierze – wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w urzędzie gminy.
Termin złożenia deklaracji do CEEB wynosi:
Dla właścicieli budynków istniejących – 12 miesięcy liczone od 1 lipca 2021 r. Tak można wnioskować z informacji podanych na przykład na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Z przepisów wynika jednak, że termin ten może upłynąć 31 marca 2022 r. W art. 15 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (czyli ustawy nowelizującej) wskazano bowiem, że w odniesieniu do źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu o wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych deklarację należy złożyć nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu w Dzienniku Ustaw, a miało to miejsce 30 marca 2021 r.;
Dla właścicieli nowo powstałych budynków – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (zgodnie z nowym art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
w wypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw – 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.