Ochrona prywatności

Celem naszej strony jest dostarczenie czytelnikom rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat Sołectwa Daleszewo oraz dokumentowanie jego historii dla przyszłych pokoleń. Do tego niezbędne są przede wszystkim fotografie. To dzięki nim możemy sobie przypomnieć najpiękniejsze momenty z życia naszej miejscowości. W naszej galerii znajdują się setki zdjęć, wykonanych podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgody na opublikowanie wizerunku nie wymagają materiały, na których występujące osoby stanowią jedynie element większej kompozycji lub zgromadzenia, krajobrazu, publicznego spotkania oraz, osoby powszechnie znane, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych na których widoczne są osoby sprawujące funkcje publiczne.

Staramy się, aby fotografie i filmy publikowane na stronie internetowej i naszych mediach społecznościowych nie naruszały niczyich dóbr osobistych. Wiemy bowiem jak w dzisiejszych czasach troska o swój wizerunek w internecie jest niezwykle ważny.

Jeśli nie chcesz, aby twoje zdjęcie znajdowało się na naszej stronie, poinformuj nas o tym! Wskaż, o które zdjęcie chodzi, podając adres strony, nazwę galerii oraz nr. zdjęcia:

Wspólnie troszczmy się o nasze dane osobowe!