Gospodarka odpadami

 

Na skróty:


Kiedy wywożone są odpady?

Wywóz odpadów odbywa się według harmonogramu, publikowanego na stronie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie. W rejonie Daleszewa i Łubnicy śmieci odbierane są w piątki:

  • odpady zmieszane – co dwa tygodnie,
  • odpady segregowane – co dwa tygodnie,
  • odpady biodegradowalne – co tydzień.

Ponadto raz na kwartał z posesji zbierane są odpady wielkogabarytowe.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW [LINK]

Ile wynosi opłata za wywóz odpadów?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Gminie Gryfino, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, jest naliczana od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

  • w przypadku braku segregacji – 18 zł za osobę,

  • w przypadku segregacji – 16 zł za osobę.

Opłaty należy dokonać do 27. dnia kalendarzowego, za dany miesiąc z dołu.

Mieszkańcy mogą tę opłatę wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a także na rachunek bankowy: 93 1240 3927 1111 0010 4959 4860 lub na indywidualne rachunki wygenerowane w ramach obsługi płatności masowych. Mieszkańcy wsi mogą dokonać opłaty u sołtysa.

Mieszkańcy bloków oraz kamienic, których zarządcą są np. spółdzielnie, GTBS Sp. z o.o., Wspólnoty Mieszkaniowe lub inni zarządcy i administratorzy płacić będą tak jak dotychczas na rachunek tych podmiotów w ramach czynszu za mieszkanie.

“Deklaracja śmieciowa” – ogólne zasady

Każdy właściciel budynku mieszkalnego oraz nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz deklaracji jest dostępny na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

Deklaracja powinna zostać złożona w terminie 14 dni:

  • od zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub

  • od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości lub

  • od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino: [LINK]