Odpady wielkogabarytowe

POWRÓT


Co zaliczamy do “gabarytów”?

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się różnego rodzaju przedmioty o dużych rozmiarach, które nie mieszczą się w zwykłym pojemniku, na przykład:

 • meble,
 • wózki dziecięce,
 • suszarka na pranie,
 • deska do prasowania,
 • dywany,
 • materace,
 • duże zabawki.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:

 • części samochodowych,
 • odpadów sanitarnych,
 • odpadów budowlanych i remontowych,
 • opon,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Kiedy są zbierane odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe zbierane są co 3 miesiące, według harmonogramu publikowanego na stronie PUKu w Gryfinie.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Gdzie i kiedy wystawić przedmioty?

Przedmioty przeznaczone do wywiezienia należy wystawić dzień wcześniej, w widocznym miejscu przed posesją (np. na podjeździe) w sposób niezagrażający pieszym i pojazdom.

Co jeśli odpady nie zostały zebrane?

Może się zdarzyć, że pracownicy PUKu nie odbiorą naszych odpadów. Mają takie prawo, jeśli ich zdaniem przedmioty te są niezgodne z zasadami odbioru “gabarytów”, np. są to odpady budowlane.

Jeśli twoim zdaniem odpady spełniały wyżej wymienione kryteria, zgłoś to pracownikom PUK Gryfino. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.pukgryfino.pl.

Jak pozbyć się śmieci, które nie zaliczają się do odpadów wielkogabarytowych?

Odpady takie jak:

 • odpady problemowe z gospodarstwa domowego (baterie, świetlówki, nawozy, rozpuszczalniki, leki, zużyty sprzęt elektryczny itp.),
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano-remontowe,
 • odpady biodegradowalne,
 • odpady zebrane selektywnie (z podziałem na frakcje np. papier, tworzywa sztuczne, szkło),

mogą być dostarczone bezpośrednio przez mieszkańca do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Każdy mieszkaniec Gminy Gryfino, dokonujący opłat za śmieci, może je dostarczyć do jednego z dwóch takich punktów:

 • przy ulicy Targowej 9 (pn-pt w godz. 7-17),
 • na składowisku odpadów Gryfino-Wschód (pn-sb w godz. 7-17).