Podziękowanie świąteczne od p. Sołtys

Podziękowanie

            Wszystkim mieszkańcom Sołectwa Daleszewa i Łubnicy serdecznie dziękuję, za dekorację swoich posesji (ozdobienie lampkami oraz przeróżne dekorację domów okien drzwi itp. Związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Te święta są wyjątkowe i raz w roku dlatego podtrzymujemy tradycje strojenia – świerków w domu czyli choinki. Przekazujemy tradycję naszym dzieciom. Ta tradycja już panuje od wielu pokoleń i całe rodziny ją pielęgnują przekazując zwyczaje z pokolenia na pokolenie.

DZIĘKUJĘ

Sołtysowa Władysława Lach – Sitarska