Parking przy Odrzance

📢 Poznaliśmy wykonawcę parkingu przy boisku „Odrzanki” na ulicy Sportowej w Daleszewie. Wkrótce rozpoczną się prace budowlane. Kosztować będą 48 000 złotych. Nowy parking zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych.
▶️ Zadanie pn. „Budowa drogi manewrowej przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino” jest częścią większego projektu „Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego w Daleszewie”, realizowanego ze środków budżetu Gminy Gryfino w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Daleszewo .
▶️ Dotychczas w ramach tego samego projektu wyremontowano scenę, wybudowano plac z kostki betonowej oraz fragment chodnika na terenie boiska, z myślą o organizacji dużych wydarzeń kulturalnych.
▶️ Wykonawca na wykonanie prac ma 3 miesiące od podpisania umowy.

Pół na pół i rekordowa frekwencja! | II tura w Radziszewie

Niemal identyczną liczbę głosów zdobyli kandydaci na Prezydenta RP w II turze wyborów w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Radziszewie. Tylko 7 głosów ostatecznie zadecydowało o wygranej Rafała Trzaskowskiego. Ponadto po raz kolejny udało się pobić rekord frekwencji. W lokalu wyborczym w Radziszewie głos oddało aż 64,57% wyborców.

Czytaj dalej Pół na pół i rekordowa frekwencja! | II tura w Radziszewie

Europejki „pompują” dla Frania

👋 Dziękujemy za nominację kapeli ludowej „Gardnianki” do wzięcia udziału w akcji charytatywnej i wpłaty na rzecz Franka Kępy. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji i wpłaty na:
➡️ https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengefranek

📣 Nominujemy do wykonania zadania:
▶️ Klub sportowy „Odrzanka Radziszewo”,
▶️ Zakłady stolarskie z Daleszewa.

⏺ Nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go w internecie. Jeśli nominowani wykonają zadanie, wpłacają min. 5 złotych. Jeśli nie, wpłacają min. 10 złotych.

🕑 CZAS NA WYKONANIE ZADANIA TO 48 GODZIN!

❤️ POWODZENIA! ❤️

Porządki na placu zabaw

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do pomocy w pracach porządkowych na placu zabaw w Daleszewie! 😁

📅 Spotykamy się dziś o godz. 17:00.

🌿 Prace polegać będą głównie na usunięciu zarośli i chwastów. Prosimy o wzięcie własnego sprzętu.

Wywóz gabarytów

W czwartek (18.06) zbierane będą odpady wielkogabarytowe na terenie Daleszewa, Łubnicy oraz Radziszewa, Raczek i Starych Brynek.

➡️ Przedmioty, przeznaczone do wyrzucenia, powinny zostać wystawione dzień wcześniej w widocznym miejscu przed posesją.
 Za odpady gabarytowe uznaje się różnego rodzaju przedmioty o dużych rozmiarach, które nie mieszczą się w zwykłym pojemniku, np. stare meble, wózki dziecięce, suszarka na pranie, deska do prasowania, stolarka okienna, dywany itp.
 Do odpadów gabarytowych nie zalicza się odpadów poremontowych (gruzu, materiałów budowlanych).
ℹ️ Szczegółowych informacji udziela: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o., tel. +48 91 416 30 51, www.pukgryfino.pl
ℹ️Na stronie internetowej Sołectwa można sprawdzić aktualny harmonogram wywozu odpadów i inne informacje na temat gospodarki odpadami w gminie Gryfino.
➡️ Więcej na: www.daleszewo.pl/odpady

Zebranie wiejskie w najbliższy poniedziałek

Sołtys Sołectwa Daleszewo zawiadamia mieszkańców, że dnia 8 czerwca 2020r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej „Zagroda” w Daleszewie odbędzie się zebranie wiejskie.

⚠️Uwaga! Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu bezpiecznego odstępu od innych osób.

Proponowany porządek obrad:
• Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Daleszewo na 2020 rok.
• Ustawienie ławek na Łubnicy (zapraszamy młodzież).
• Prace w obrębie placu zabaw.
• Rewitalizacja sołectwa.
• Rów „Ordona” (przy torach).
• Sprawy bieżące i wnioski mieszkańców.

Chroń siebie i innych! Noś maseczkę

▶️W najbliższych dniach do wszystkich mieszkańców Daleszewa i Łubnicy zostaną dostarczone maseczki ochronne wielokrotnego użytku.

ℹ️W pierwszej kolejności maseczki dla każdego gospodarstwa domowego przekazane będą w ilości, odpowiadającej liczbie mieszkańców podanej w deklaracji o wysokości opłat za wywóz odpadów.

☎️Osoby, które będą potrzebować większej ilości maseczek, będą mogły zgłosić taką potrzebę od przyszłego tygodnia do Sołtysowej, w miarę dostępności dodatkowych maseczek.
➡️Numer telefonu do Sołtysowej: 516 321 271

▶️W szyciu maseczek bierze udział wiele instytucji i wolontariuszy z terenu Gminy Gryfino, w tym m.in. Koło Gospodyń Wiejskich „Europejki”, Rada Sołecka Daleszewa oraz zwykli mieszkańcy Daleszewa i Łubnicy. Wszystkim zaangażowanym w ich produkcję bardzo dziękujemy, a pozostałych zachęcamy do włączenia się w tę piękną akcję. ❤️

▶️Dziękujemy mieszkańcom za pozytywny odzew na apel o pozostanie w domach i ograniczenie przebywania w miejscach publicznych. Pamiętajmy, że od naszego postępowania zależeć będzie, jak szybko wrócimy do normalności.😉

▶️Wszystkim mieszkańcom, a w szczególności chorym i pozostającym w kwarantannie, życzymy dużo zdrowia! 🙌