STARTOWA

Odsłony: 31585

 

Bazarek

Realizujemy nowy pomysł na naszej stronie internetowej.
Zapewne większość z nas ma jakieś niepotrzebne rzeczy które zlegają w naszych pomieszczeniach gospodarczych czy garażach.
Bardzo często żal nam jakąś rzecz, - wyrzucić ze względu na to że jest jeszcze sprawna i mogła by jeszcze komuś posłużyć.
Więc? Sprzedajmy albo oddajmy za symboliczną złotówkę, wszystko jest kwestią wiedzy że ktoś ma i chciał by sprzedać daną rzecz. Na naszej stronie dowiesz się KTO CO MA do sprzedania.
Zasady zamieszczania są proste i opisane w zakładce BAZAREK

 25.03.2016 L.Ł.


KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MAŁYCH ZESŁAŃCÓW SYBIRU

w RADZISZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, proces rekrutacyjny organizuje Dyrektor, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, z dnia 28 lutego 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.26.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 lutego 2016 r.

Przewiduje się następujący harmonogram działań:

  1. od 10 do 31 marca - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do oddziału przedszkolnego i klasy I (spoza rejonu); II termin dla klasy I: 11 - 15 kwietnia
  2. od 01do 06 kwietnia - rozpatrywanie złożonych kart przez komisję rekrutacyjną; II termin dla klasy I: 26.04.-02.05.;
  3. 18 kwietnia - wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły imiennej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; II termin dla klasy I: 12 maja
  4. 21 - 22 kwietnia - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; II termin dla klasy I: 16 - 19 maja
  5. do 23 kwietnia - składanie odwołań do dyrektora szkoły.
  6. 26 kwietnia - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; II termin dla klasy I: 23 maja

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej  nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu! 

Wnioski i oświadczenia dostępne są w sekretariacie szkoły.

 

TK- user

 


 

Pismo adresowane do Burmistrza Miasta i Gminy Mieczysława Sawaryna.
W związku z zaistniałą sytuacją w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie spowodowaną odejściem opiekuna świetlicy w imieniu mieszkańców Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy, zwracamy się z prośbą o wypracowanie nowej koncepcji funkcjonowania świetlicy wiejskiej „Zagroda” w Daleszewie, przy współpracy z Sołtysem Daleszewa Panem Leszkiem Łozowieckim i Sołtysem Radziszewa Panem Markiem Gałęzowskim. Prosimy wziąć pod uwagę, że w 2015 roku mieszkańcy nie wyrazili zgody na pomysł prowadzenia Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie przez istniejące Stowarzyszenia.
Jednymi z najważniejszych celi funkcjonowania naszej świetlicy powinno być:
a) Integrowanie środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej zgodnie
zainteresowaniami i potrzebami środowiska lokalnego.
b) Realizacja statutowych celów działalności sołectw Daleszewo i Radziszewo
oraz funkcjonujących stowarzyszeń.
Uważamy, że w celu właściwej koordynacji działalności naszej świetlicy będzie powołanie Rady Świetlicy Zagroda składające się z: Radnego Pana Zenona Trzepacza, Sołtysa Sołectwa Daleszewo Pana Leszka Łozowieckiego, Sołtysa Sołectwa Radziszewo Pana Marka Gałęzowskiego i wytypowanych po 1 przedstawicielu Stowarzyszeń Seniora "Radość", Koła Gospodyń Wiejskich "Europejki", Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie i Stowarzyszenia "Razem".
Pismo podpisali: Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Zenon Trzepacz, Sołtys Sołectwa Daleszewo Leszek Łozowiecki, Sołtys Sołectwa Radziszewo Marek Gałęzowski.

 L.Ł.


Gryfino, dnia 25.01.2016 r.

INFORMACJA

Nawiązując do ochrony terenów zieleni i zadrzewień na terenie miasta i gminy Gryfino zwracam się do Państwa Sołtysów z poszczególnych sołectw zwrócenie uwagi na szczególną dbałość o przyrodę i ochronę jej składników a w szczególności drzew przydrożnych przez osoby nieuprawnione częstokroć będąc właścicielami posesji przylegających do pasa drogowego oraz rosnących tam drzew, proszę o informowanie mieszkańców, iż drzewa rosnące w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych są administrowane przez zarząd dróg. Wobec powyższego bezprawiem jest ingerencja w zieleń przydrożną przez lokalnych mieszkańców. Za zniszczenie zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody art. 88 pkt. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. Burmistrz jako organ ma kompetencje naliczenia kar pieniężnych za wymienione zniszczenia drzew.

Podpisał: BURMISTRZ Miasta i Gminy GRYFINO
Mieczysław Sawaryn

L.Ł.


odrzanka

W związku z obchodami 70 lecia klubu LKS Odrzanka Radziszewo rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem książki dokumentującą bogatą historię naszej drużyny. Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, sympatyków oraz zawodników o przekazanie wycinków z gazet, zdjęć, dyplomów i innych dokumentów związanych z historią klubu. Wszystkie otrzymane materiały po zeskanowaniu zostaną zwrócone.
Kontakt : Zenon Trzepacz – 603-232-410.

L.Ł.


Autobus

Nowe rozkłady kursowania lini nr 1 w naszych miejscowościach można znaleźć w zakładce "DALESZEWO" i "RADZISZEWO".

Link do wszystkich przystanków na trasie Szczecin - Dolna Odra > GRYFINOSZCZECIN

 

 L.Ł.

 

 Radziszewo1

 RADZISZEWO 2014

 gornytaras

Działki w Radziszewie przeznaczone pod zabudowę 

 wiata  marina

MŚ w Rzucie sztachetą sierpień 2012

Turniej szkółki Nivea

Z lotu ptaka 26 XII 2014

PlanDala

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem