Przyłącze gazowe w Daleszewie

Na terenie miejscowości Daleszewo pojawili się pracownicy firmy
„PROGAZ-PP” w związku z opracowaniem na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa projektu wymiany sieci gazowej w miejscowości Daleszewo celem ustalenia lokalizacji nowego przyłącza gazowego do Państwa działki. Na najbliższym zebraniu sołeckim będą poruszone tematy związane z projektem.
Nr tel. Do Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” 91 43 36 523,  888 469 356.
Sołtys Sołectwa Daleszewo tel. 516 321 271
Leszek Łozowiecki tel. 609 730 104