Wybory samorządowe

Szanowni Państwo, chciałbym oficjalnie poinformować o moim starcie do Rady Miejskiej Gminy Gryfino.
Mieszkaniec Daleszewa związany z Gminą Gryfino, z Elektrownią Dolną Odrą, działacz społeczny, Sołtys w latach 2015 do 2019, obecnie członek Rady Sołeckiej.
Stawiam na dążenie do transparentności działań samorządu, otwieranie na dialog z mieszkańcami, efektywne wykorzystywanie środków publicznych oraz podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej analizie i konsultacji społecznej. Zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez organizowanie konsultacji społecznych, spotkań z mieszkańcami oraz wsparcie dla inicjatyw obywatelskich. Dążenie do poprawy infrastruktury drogowej aby zapewnić mieszkańcom wygodę i bezpieczeństwo w codziennym życiu. Dostosowanie  komunikacji do realnych potrzeb mieszkańców miasta i gminy. Czas na zmiany, czas na lepszą gminę dla nas i dla naszych dzieci.
Proszę o Państwa głos
Okręg nr. 3 Okręg wiejski
Pozycja nr. 1
KWW Rafała Muchy projekt Kocham Gryfino